Symbol
AZ-2-U-2020
Oferty do dnia
21.01.2020
Przedmiot zapytania ofertowego
Opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności

Symbol
AZ-3/U/2020
Oferty do dnia
22.01.2020
do godz. 13:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostarczenie wraz z rozładunkiem i wniesieniem do magazynu środków czystości