Symbol

AZ.281.3.5.2022

 
 
Oferty do dnia
15.03.2022 r.  do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania ofertowego:Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn."Wymiana oraz konserwacja stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej w Zamku w Gołuchowie, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 

Symbol

AZ.281.3.4.2022

 
 
Oferty do dnia
9.03.2022 r.  do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania ofertowego:

Świadczenie usług polegających na serwisowaniu kotłowni gazowych oraz wymienników centralnego ogrzewania w budynkach Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 

Symbol

AZ.281.3.3.2022

 
 
Oferty do dnia
2.03.2022 r.  do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania ofertowego:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Muzeum Etnograficznego".

 

Symbol

AZ.281.3.2.2022

 
 
Oferty do dnia
28.02.2022 r.  do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania ofertowego:

Dostarczenie środków ochrony indywidualnej oraz płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni

 

Symbol

AZ.281.3.1.2022

 
 
 
Przedmiot zapytania ofertowego:

Oczyszczenie oraz wykonanie drobnych napraw polegających w szczególności na: uszczelnieniu, lutowaniu, mocowaniu rynien, rur spustowych, osadników deszczowych/rewizji, koszy dachowych w budynkach Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 

Symbol
AZ.281.2.2.U.2022
 
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Realizacja usług wydawniczych, polegających na montażu, naświetleniu, wydruku, oprawie introligatorskiej i dostawie do siedziby Muzeum wydawnictw towarzyszących wystawie „Tradycja i nowoczesność. Sztuka w międzywojennym Poznaniu. Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich „Plastyka”
 

Symbol
AZ.281.2.4.U.2022
 
Oferty do dnia
11.02.2022 r., do godz.: 11:00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
 

Symbol
AZ.281.2.3.U.2022
 
Oferty do dnia
09.02.2022 r., do godz.: 11:00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Dostawa środków czystości do Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów
 

Symbol
AZ.281.2.1.U.2022
 
Oferty do dnia
08.02.2022 r., do godz.: 11:00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Świadczenie usług polegających na serwisowaniu instalacji elektrycznych w zamiejscowych oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu. Świadczenie usługi polegającej na obsłudze agregatu prądotwórczego w Muzeum Pałacu w Rogalinie. Świadczenie usług konserwacji agregatu prądotwórczego i konserwacji stacji średniego napięcia w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu
 

Symbol
AZ.281.68.U.2021
 
Oferty do dnia
07.12.2021 do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania ofertowego:

Aktualizacja i przedłużenie serwisów Fortinet