Symbol
AZ.281.3.45.2022
 
Termin składania ofert: do 15 listopada 2022 r., do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.


Symbol
AZ.281.3.46.2022
 
Termin składania ofert: do 15 listopada 2022 r., do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania:

Świadczenie usługi cateringowej podczas wernisażu towarzyszącego wystawie „Wielkopolska w monetach i medalach. Podróż przez tysiąclecie”.


Symbol
AZ.281.3.44.2022
 
Termin składania ofert: do 9 listopada 2022 r., do godz. 10.00
 
Przedmiot zapytania: Dostawa i montaż systemu VMS z modułem ingerencji systemu SSWiN w Muzeum Etnograficznym, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 

Symbol
AZ.281.3.39.2022
 
Termin składania ofert: do 10 listopada 2022 r., do godz. 10.00
 
Przedmiot zapytania: oczyszczenie oraz wykonanie drobnych napraw polegających w szczególności na: uszczelnieniu, lutowaniu, mocowaniu: rynien, rur spustowych, osadników deszczowych/rewizji, koszy dachowych w budynkach Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 

Symbol
AZ.281.3.43.2022
 
Termin składania ofert: do 17 listopada 2022 r., do godz. 12.00
 
Przedmiot zapytania: świadczenie usług ochrony przeciwpożarowej w oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 

Symbol
AZ.281.3.41.2022
 
Termin składania ofert: do 03 listopada 2022 r., do godz. 12.00
 
Przedmiot zapytania: ułożenie instalacji przewodowej dla systemów SSWiN-KD oraz CCTV w Muzeum Etnograficznym, oddziale MNP
 

Symbol
AZ.281.3.42.2022
 
Termin składania ofert: do 04 listopada 2022 r., do godz. 12.00
 
Przedmiot zapytania: zakup wraz dostawą, montażem oraz uruchomieniem systemu multimedialnego
 

Symbol
AZ.281.3.40.2022
 
Termin składania ofert: do 03 listopada 2022 r., do godz. 12.00
 
Przedmiot zapytania: zakup wraz z dostawą oraz montażem sprzętu informatycznego w ramach zadania: Budowa ekspozycji w piwnicach Muzeum Poznania – Ratusza.
 

Symbol
AZ.281.3.38.2022
 
Termin składania ofert: do 02 listopada 2022 r., do godz. 12.00
 
Przedmiot zapytania: usługa przeprowadzenia badań geotechnicznych wraz z opracowaniem ekspertyzy geotechnicznej z analizą i oceną stanu stateczności odcinka północnej skarpy wraz z murem oporowym na Wzgórzu Przemysła na terenie Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu - oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 

Symbol
AZ.281.3.37.2022
 
Termin składania ofert: do 02 listopada 2022 r., do godz. 12.00
 
Przedmiot zapytania: usługa przeprowadzenia badań geofizycznych terenu Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu na Górze Przemysła 1, wraz ze sporządzeniem analizy i opracowania uzyskanych danych.