Symbol
AZ.281.3.36.2022
 
Termin składania ofert: do 19 października 2022 r., do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania: dostawa środków czystości do Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów.
 

Symbol
AZ.281.3.35.2022
 
Termin składania ofert: do 19 października 2022 r., do godz. 12.00
 
Przedmiot zapytania: zakup wraz z dostawą, instalacją oraz uruchomieniem systemu elektronicznej ewidencji i  przechowywania kluczy z oprogramowaniem w Ratuszu.
 

Symbol
AZ.281.3.32.2022
 
 
UWAGA!
Zmianie uległ formularz ofertowy. Oferty należy składać na nowym formularzu.
Szczegóły w załączniku "zmiana do zapytania"
 
Obowiązujący formularz ofertowy - "załącznik nr 2_formularz ofertowy_PO ZMIANACH"
 
Termin składania ofert:
do 19.10.2022 r., do godz. 11.00

Zmiana terminu składania ofert:
do 24.10.2022 r., do godz. 11.00
 
 
Przedmiot zapytania: usługa dzierżawy wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych (laser kolor) z terminalem.
 

Symbol
AZ.281.3.34.2022
 
Termin składania ofert: do 14 października 2022 r., do godz. 11.00
 
Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej części piwnicy w Muzeum Instrumentów Muzycznych, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego znajduje się na chmurze MNP pod linkiem:

https://files.mnp.art.pl/index.php/s/SzBqetDQf8YaRS6

 
 

Symbol
AZ.281.3.33.2022
 
Termin składania ofert:
do 12.10.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomienie przewodników multimedialnych oraz zaprojektowanie i wykonanie dedykowanej aplikacji.  
 

 
Oferty należy składać do 21 września 2022 r.


Szczegóły w załączniku.

 

Symbol
AZ.281.3.31.2022
 
Termin składania ofert:
do 23.08.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja wyjazdu Pracowników Muzeum Narodowego w Poznaniu do Niemiec i Francji oraz Londynu w ramach realizacji zadania: „Wielkopolska- emigracyjna Europa w ramach Programu „Kultura inspirująca”.
 

Symbol
AZ.281.3.29.2022
 
Termin składania ofert:
do 25.08.2022 r., do godz. 10.00

 
Przedmiot zapytania: Świadczenie usług ochrony przeciwpożarowej w oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 

Symbol
AZ.281.3.28.2022
 
Termin składania ofert:
do 03.08.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
 

Symbol
AZ.281.3.27.2022
 
Termin składania ofert:
do 26.07.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Dostawa artykułów biurowych do Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów.