Symbol
AZ-18-U-2020
Oferty do dnia
17.03.2020r.
godz. 10:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Diagnoza stanu organizacji w odniesieniu do kultury organizacyjnej, pozycji na rynku oraz metod zarządzania w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Wypracowanie wspólnie z Zamawiającym propozycji misji, wizji działalności i strategii rozwoju Muzeum Narodowego w Poznaniu na lata 2020-2024.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
AZ-18-U-2020 Powtorne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 325.06 KB Andrzej Urbanowicz
Zapytanie ofertowe AZ-18-U-2020 pdf 4.47 MB Andrzej Urbanowicz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 780.02 KB Andrzej Urbanowicz