Symbol
AZ.281.2.30.2022
 
Składanie ofert: 11 stycznia 2023 r. r., do godz. 11:00.
 
Przedmiot zapytania: Zakup wraz z dostarczeniem i montażem systemu CCTV i SSWiN - KD w Muzeum Instrumentów Muzycznych, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
Identyfikator postępowania: 02455b2e-e697-457f-875a-58a0e8a7eaaf
 

Symbol
AZ.281.2.29.2022
 
Termin składania ofert: do 28 listopada 2022, do godz. 11.00
 
 Przedmiot zamówienia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
Identyfikator postępowania:

e51b6b3e-738e-41df-9063-29e9be204df2

Symbol
AZ.281.2.28.2022
 
Termin składania ofert: do 3 listopada 2022 r., do godz. 11.00
 
 Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostarczeniem i instalacja mobilnych urządzeń stabilizujących warunki mikrobiologiczne i mikroklimatyczne, tj. nawilżaczy, osuszaczy oraz stacji uzdatniania wody.
 
Identyfikator postępowania:

1a9d06b8-195a-4521-ae92-ca444d54378e

Symbol
AZ.281.2.26.2022
 
Termin składania ofert: do 14 października 2022 r., do godz. 11.00
 
 Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostarczeniem i instalacja mobilnych urządzeń stabilizujących warunki mikrobiologiczne i mikroklimatyczne, tj. nawilżaczy, osuszaczy, stacji uzdatniania wody oraz mobilnych wyciągów stanowiskowych.
 
Identyfikator postępowania:

270ce0eb-a2c0-467a-b377-9ac3a1646828

Symbol
AZ.281.2.25.2022
 
Oferty należy składać do 23 września 2022 roku., do godz. 11.00

Przedmiot postępowania: Usługa montażu, naświetlenia, druku offsetowego, oprawy introligatorskiej wraz z dostawą wydawnictw do Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

ae1f0ff2-eeda-429e-9091-1b286c48f52f

Symbol
AZ.281.2.22.2022
 
UWAGA!
Zmianie uległ formularz ofertowy. Oferty należy składać na nowym formularzu.
Szczegóły w załączniku "zmiana + odpowiedzi_II".
 
Przedmiot postępowania: Dostarczenie sprzętu do elektronicznego zarządzania dokumentami
 
Identyfikator postępowania:

5175228a-cdfa-4634-b4cd-f9a9bf955142

Symbol
AZ.281.2.24.2022
 
Oferty należy składać do 27 września 2022 r., do godz. 11.00


 Przedmiot postępowania: Wykonanie robót budowlano - konserwatorskich w Muzeum Poznania - Ratuszu, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu. 
 
Identyfikator postępowania: 45837475-900a-4c25-a34d-d450b0cc18c0

Załącznik nr 1 do SWZ znajduje się na chmurze MNP pod linkiem: https://files.mnp.art.pl/index.php/s/a2W2CzK2KAWSRQS

 

Symbol
AZ.281.2.23.2022
 
UWAGA!
Zmianie uległ formularz ofertowy. Oferty należy składać na nowym formularzu.
Szczegóły w załączniku "Zmiana + odpowiedzi" z dnia 13 września br.
 
 
 
 
Przedmiot postępowania: Zakup wraz z dostarczeniem notebooków, tabletów i sprzętu informatycznego dla Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

6e866087-b98a-47e0-b3bc-efed26e34835

Symbol
AZ.281.2.21.2022
 
Oferty należy składać do 08 września 2022 roku., do godz. 11.00

Przedmiot postępowania: Usługa sprzątania pomieszczeń Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

734d4be5-7145-4aad-9abf-0f7eb9d488bd

Symbol
AZ.281.2.20.2022
 
Oferty należy składać do 30 sierpnia 2022 r., do godz. 11.00

 Przedmiot postępowania: Zakup wraz z dostarczeniem notebooków i sprzętu informatycznego dla Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
Identyfikator postępowania:

b948e57a-8e3c-4b26-9ad0-0470d581f7e1