Symbol
AZ.281.15.2021
 
Oferty do dnia
10.11.2021, do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania ofertowego

Dostarczenie do siedziby Zamawiającego, montaż oraz podłączenie czujek dymu do istniejącego systemu SSP w Gmachu Głównym oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego licencji do aktualizacji (upgradu) istniejącego systemu BMS EBI Honeywell o numerze 27653 do najnowszej dostępnej wersji systemu, tj. EBI R610 (system zarządzający dla systemów SSP i bezpieczeństwa)

 
Identyfikator postępowania

8f9ec4df-063a-41d6-80bc-cd56bbc6f44c


Symbol
AZ.281.14.2021
 
Oferty do dnia
21.10.2021, do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania ofertowego
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie okien zewnętrznych na parterze Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9
 
Identyfikator postępowania
9be64c27-1af7-4593-9732-2154e0f59162

Symbol
AZ.281.13.2021
 
Oferty do dnia
15.10.2021 godz: 11:00
 
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostarczenie do siedziby Zmawiającego aktualizacji (upgrade) istniejącej licencji systemu Honeywell BMS EBI o numerze 27653 do najnowszej dostępnej wersji systemu Honeywell (system zarządzający dla systemów SSP i bezpieczeństwa) oraz nowych urządzeń do systemu oddymiania i napowietrzenia klatki schodowej.
 
 Identyfikator postępowania
0d6fab58-c25e-4932-897e-7d9bd7cf3c59

Symbol
AZ.281.12.2021
 
Oferty do dnia
06.09.2021 godz: 11:00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Wymiana oraz konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku w Gołuchowie, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.
ID postępowania
c143434f-d1bb-4a45-8e76-9ef2c82ce5ae
 
 

Symbol
AZ.281.11.2021
 
Oferty do dnia
27.08.2021 r., do godz. 11.00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Zakup oraz wymiana agregatu chłodzącego na dachu gmachu głównego Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9
 
ID postępowania na miniportalu
00ac8993-2b10-44ff-8467-9536cf7fe3f1
 

Symbol
AZ.281.10.2021
 
Oferty do dnia
18.08.2021 r., do godz. 11.00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Prace remontowo - konserwatorskie wejścia do starego gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
ID postępowania na miniportalu
ec383dfd-2a92-4188-abfd-82dfb4fed178
 

Symbol
AZ.281.8.2021
 
Oferty do dnia
05.08.2021 godz. 11:00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
„Prace remontowo - konserwatorskie wejścia do starego gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu” 
 
Identyfikator postępowania na miniportalu
95abf67e-532b-4317-b840-81cbe7966015


Symbol
AZ.281.7.2021
 
Oferty do dnia
26.07.2021 godz. 11:00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
„Wykonanie robót budowlanych w "stajni" zespołu pałacowego w Rogalinie” 
 
Identyfikator postępowania na miniportalu
871ab445-a083-4a76-899b-297dd0e5ffe2


Symbol
AZ.281.9.2021
 
Oferty do dnia
15.07.2021 godz. 12:00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Wymiana agregatu  zapewniającego chłód w pomieszczeniach oraz galeriach na górnych kondygnacjach Starego Gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu.” (bis)
 
Identyfikator postępowania na miniportalu
94f3af1e-14e3-4673-b67c-f2d3c2e1fbfc

Symbol
AZ.281.6.2021
Oferty do dnia
07.07.2021 godz. 11:00
Przedmiot postępowania przetargowego
„Wykonanie badań technologiczno - konserwatorskich w czterech pomieszczeniach I-ego piętra Muzeum Historii Miasta Poznania (Ratusza) - Sali Renesansowej, Sali Królewskiej, Sali Sądowej i klatki schodowej”
Identyfikator postępowania na miniportalu
ac14428a-070a-46e4-9094-38e935af0de2