Symbol
AZ.281.2.25.2022
 
Oferty należy składać do 23 września 2022 roku., do godz. 11.00

Przedmiot postępowania: Usługa montażu, naświetlenia, druku offsetowego, oprawy introligatorskiej wraz z dostawą wydawnictw do Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

ae1f0ff2-eeda-429e-9091-1b286c48f52f

Symbol
AZ.281.2.22.2022
 
UWAGA!
Zmianie uległ formularz ofertowy. Oferty należy składać na nowym formularzu.
Szczegóły w załączniku "zmiana + odpowiedzi_II".
 
Przedmiot postępowania: Dostarczenie sprzętu do elektronicznego zarządzania dokumentami
 
Identyfikator postępowania:

5175228a-cdfa-4634-b4cd-f9a9bf955142

Symbol
AZ.281.2.24.2022
 
Oferty należy składać do 27 września 2022 r., do godz. 11.00


 Przedmiot postępowania: Wykonanie robót budowlano - konserwatorskich w Muzeum Poznania - Ratuszu, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu. 
 
Identyfikator postępowania: 45837475-900a-4c25-a34d-d450b0cc18c0

Załącznik nr 1 do SWZ znajduje się na chmurze MNP pod linkiem: https://files.mnp.art.pl/index.php/s/a2W2CzK2KAWSRQS

 

Symbol
AZ.281.2.23.2022
 
UWAGA!
Zmianie uległ formularz ofertowy. Oferty należy składać na nowym formularzu.
Szczegóły w załączniku "Zmiana + odpowiedzi" z dnia 13 września br.
 
 
 
 
Przedmiot postępowania: Zakup wraz z dostarczeniem notebooków, tabletów i sprzętu informatycznego dla Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

6e866087-b98a-47e0-b3bc-efed26e34835

Symbol
AZ.281.2.21.2022
 
Oferty należy składać do 08 września 2022 roku., do godz. 11.00

Przedmiot postępowania: Usługa sprzątania pomieszczeń Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

734d4be5-7145-4aad-9abf-0f7eb9d488bd

Symbol
AZ.281.2.20.2022
 
Oferty należy składać do 30 sierpnia 2022 r., do godz. 11.00

 Przedmiot postępowania: Zakup wraz z dostarczeniem notebooków i sprzętu informatycznego dla Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
Identyfikator postępowania:

b948e57a-8e3c-4b26-9ad0-0470d581f7e1

 

Symbol
AZ.281.2.18.2022
 
UWAGA! Zmieniony formularz ofertowy. Oferty należy składać na nowym formularzu. Szczegóły w załączniku "Odpowiedzi na pytania nr 2 z dnia 8.09.2022 r.".
 
Oferty należy składać do 16 września 2022 r., do godz. 11.00
 

Przedmiot postępowania: Dostarczenie zespołu mobilnych urządzeń stabilizujących warunki mikrobiologiczne i mikroklimatyczne, tj. nawilżaczy, osuszaczy, stacji uzdatniania wody, mobilnych wyciągów stanowiskowych oraz ich zainstalowanie w Muzeum Narodowym w Poznaniu

 Identyfikator postępowania:

ff7c9240-902b-4a38-97b8-313adf4adb80

 

Symbol
AZ.281.2.17.2022
 
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert:
 
Oferty należy składać do 2 sierpnia 2022 r., do godz. 11.00


 Przedmiot postępowania: Wykonanie projektu rewitalizacji kamienic przy Starym Rynku w Poznaniu oraz projektu modernizacji i renowacji wnętrz budynku Ratusza - Muzeum Poznania, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

a27c0dc5-1993-4b9f-a49f-cb8ea18d8480

 Załączniki:

  • zal 1c_Klasztorna - projekt 2018
  • zal 1e_Klasztorna_22_23_proj_archiwalny
  • zal 1f_St. Rynek 42_43_proj_archiwalny

Znajdują się na chmurze MNP pod tym linkiem: https://files.mnp.art.pl/index.php/s/FcNFqRC8WktgYTw

Załączniki:

  • zal 1i_Ratusz - projekt piwnic
  • zal 1j_Ratusz - projekt parter

Znajdują się na chmurze MNP pod tym linkiem: https://files.mnp.art.pl/index.php/s/4yPqwFBZissa4TQ

Symbol
AZ.281.2.16.2022
 
Oferty do dnia
26 lipca 2022 r., do godz. 11.00

 Przedmiot postępowania: Zakup wraz z dostarczeniem notebooków i sprzętu informatycznego dla Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
Identyfikator postępowania:

dadd7b7f-d36e-479c-ad7c-a5ce2275c02e

 

Symbol
AZ.281.2.15.2022
 
Oferty należy złożyć do dnia: 14 lipca 2022 r., do godz. 11.00

Przedmiot postępowania: Dostarczenie sprzętu do elektronicznego zarządzania dokumentami.
 
Identyfikator postępowania:

7af45eba-d0ca-4e55-bbc2-6034bc4a8609