Symbol
AZ-2-2020
Oferty do dnia
16-06-2020
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Usługa sprzątania pomieszczeń muzealnych. Zapewnienie porządku i czystości na zewnątrz Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
AZ-4-2020 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf pdf 340.25 KB Andrzej Urbanowicz
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 609.98 KB Andrzej Urbanowicz
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.34 KB Andrzej Urbanowicz
Pytania i wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf pdf 549.76 KB Andrzej Urbanowicz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 542.91 KB Andrzej Urbanowicz
Załącznik nr 1a - zakres czynności sprzątania i częstotliwość wykonywania usług - sprzątanie wewnętrzne Gmach Główny.pdf pdf 227.49 KB Andrzej Urbanowicz
Załącznik nr 1b - zakres czynności sprzątania i częstotliwość wykonywania usług - sprzątanie wewnętrzne Muzeum Sztuk Użytkowych. 0 bytes Andrzej Urbanowicz
Załącznik nr 1c - zakres czynności sprzątania i częstotliwość wykonywania usług - sprzątanie wewnętrzne Muzeum Pałac w Rogalinie 0 bytes Andrzej Urbanowicz
Załącznik nr 1d - zakres czynności sprzątania i częstotliwość wykonywania usług - sprzątanie zewnętrzne.pdf pdf 212.71 KB Andrzej Urbanowicz
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.pdf pdf 172.66 KB Andrzej Urbanowicz
Załącznik nr 3 - Wstępne oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia.pdf pdf 198.08 KB Andrzej Urbanowicz
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług.pdf pdf 132.99 KB Andrzej Urbanowicz
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf pdf 147.50 KB Andrzej Urbanowicz
Załącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf pdf 172.70 KB Andrzej Urbanowicz