Symbol
AZ-2-2020
Oferty do dnia
15.05.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Usługa sprzątania pomieszczeń muzealnych. Zapewnienie porządku i czystości na zewnątrz Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
AZ-2-2020 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf pdf 329.16 KB Andrzej Urbanowicz
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 612.03 KB Andrzej Urbanowicz
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 152.48 KB Andrzej Urbanowicz
Wyjaśnienia treści siwz.pdf pdf 649.49 KB Andrzej Urbanowicz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 897.66 KB Andrzej Urbanowicz
Załącznik nr 1a - zakres czynności sprzątania i częstotliwość wykonywania usług - sprzątanie wewnętrzne Gmach Główny.pdf pdf 225.28 KB Andrzej Urbanowicz
Załącznik nr 1b - zakres czynności sprzątania i częstotliwość wykonywania usług - sprzątanie wewnętrzne Muzeum Sztuk Użytkowych. 0 bytes Andrzej Urbanowicz
Załącznik nr 1c - zakres czynności sprzątania i częstotliwość wykonywania usług - sprzątanie wewnętrzne Muzeum Pałac w Rogalinie 0 bytes Andrzej Urbanowicz
Załącznik nr 1d - zakres czynności sprzątania i częstotliwość wykonywania usług - sprzątanie zewnętrzne.pdf pdf 212.54 KB Andrzej Urbanowicz
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.pdf pdf 227.64 KB Andrzej Urbanowicz
Załącznik nr 3 - Wstępne oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia.pdf pdf 197.92 KB Andrzej Urbanowicz
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług.pdf pdf 132.98 KB Andrzej Urbanowicz
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf pdf 147.30 KB Andrzej Urbanowicz
Załącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf pdf 173.04 KB Andrzej Urbanowicz