Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Poznaniu: