Symbol
AZ.281.3.25.2022
 
Termin składania ofert:
do 08.07.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Wykonanie cięć obrysowych, formujących i redukujących na grabach i lipach w ogrodzie rokokowym w Rogalinie.
 

Symbol
AZ.281.2.15.2022
 
Oferty należy złożyć do dnia: 14 lipca 2022 r., do godz. 11.00

Przedmiot postępowania: Dostarczenie sprzętu do elektronicznego zarządzania dokumentami.
 
Identyfikator postępowania:

7af45eba-d0ca-4e55-bbc2-6034bc4a8609

 

Symbol
AZ.281.2.13.2022
 
Oferty należy złożyć do dnia: 15 lipca 2022 r., do godz. 11.00

Przedmiot postępowania: Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie okien zewnętrznych w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

ad74d470-9151-4f50-ae34-fc9a256f15da

 

Symbol
AZ.281.2.14.2022
 
Oferty należy złożyć do dnia: 30 czerwca 2022 roku, do godz. 12.00

Przedmiot postępowania: Wykonanie wielobranżowego projektu uzupełniającego oraz wykonanie aktualizacji projektu dla Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
Identyfikator postępowania:

ae77a42a-f31d-46bb-8fed-115be860cfbf

Załączniki:

  • zal 1b_ME_projekt_2021 I część
  • zal 1d_Klasztorna - projekt 2018 II część
  • zal 1f_Klasztorna_22_23_proj_archiwalny II część
  • zal 1g_St. Rynek 42_43_proj_archiwalny II część

Znajdują się na chmurze MNP pod tym linkiem: https://files.mnp.art.pl/index.php/s/9aPymYBob2iSAg7

  

Symbol
AZ.281.2.12.2022
 
Oferty do dnia
30 czerwca 2022 r., do godz. 11.00

 Przedmiot postępowania: Usługa sprzątania terenu wokół budynków Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

0814b103-ea6b-4bb7-9cbc-1b88125f0075

 

Symbol
AZ.281.3.16.2022
 
Termin składania ofert:
do 08.07.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Projekt oraz budowa strony internetowej dla Muzeum Narodowego w Poznaniu 
 

Symbol
AZ.281.2.11.2022
 
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert
Oferty należy złożyć do dnia: 21 czerwca 2022 roku, do godz. 11.00

UWAGA! Zmiana SWZ, formularzy ofertowych i wzoru umowy

 
Przedmiot postępowania: Wykonanie wielobranżowego projektu uzupełniającego oraz wykonanie aktualizacji projektu dla Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

8b2edfb4-d78e-42c4-a6bc-8bfe7fc85ac6

Załączniki:

  • zal 1b_ME_projekt_2021 I część
  • zal 1d_Klasztorna - projekt 2018 II część
  • zal 1f_Klasztorna_22_23_proj_archiwalny II część
  • zal 1g_St. Rynek 42_43_proj_archiwalny II część

Znajdują się na chmurze MNP pod tym linkiem: https://files.mnp.art.pl/index.php/s/9aPymYBob2iSAg7

  

Symbol
AZ.281.2.10.2022
 
Oferty do dnia
21 czerwca 2022 r., do godz. 11.00

 Przedmiot postępowania: Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

6775e985-964c-45c8-93c9-2a2a835792ac

  

Symbol
AZ.281.3.23.2022
 
Termin składania ofert:
do 13.06.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania:

Naprawa i uszczelnienie dachów magazynu kontenerowego, hydroforowni, drewutni oraz garażu na terenie Muzeum Pałacu w Rogalinie, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 
 

Symbol
AZ.281.4.3.2022
 
 
Przedmiot zamówienia:

Zadane częściowe nr 1:          

Wykonanie etalażu w przestrzeniach Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9 do wystawy czasowej „Awangardzistka. Maria Nicz – Borowiakowa” zgodnie z projektem aranżacyjnym.

Zadanie częściowe nr 2:

Wykonanie etalażu w przestrzeniach Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9 do wystawy czasowej „Wielkopolska w monetach i medalach. Podróż przez tysiąclecie” zgodnie z projektem aranżacyjnym.

 
 

Podkategorie