Symbol
AZ.281.2.21.2022
 
Oferty należy składać do 08 września 2022 roku., do godz. 11.00

Przedmiot postępowania: Usługa sprzątania pomieszczeń Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

734d4be5-7145-4aad-9abf-0f7eb9d488bd

Symbol
AZ.281.3.31.2022
 
Termin składania ofert:
do 23.08.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja wyjazdu Pracowników Muzeum Narodowego w Poznaniu do Niemiec i Francji oraz Londynu w ramach realizacji zadania: „Wielkopolska- emigracyjna Europa w ramach Programu „Kultura inspirująca”.
 

Symbol
AZ.281.3.29.2022
 
Termin składania ofert:
do 25.08.2022 r., do godz. 10.00

 
Przedmiot zapytania: Świadczenie usług ochrony przeciwpożarowej w oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 

Symbol
AZ.281.2.20.2022
 
Oferty należy składać do 30 sierpnia 2022 r., do godz. 11.00

 Przedmiot postępowania: Zakup wraz z dostarczeniem notebooków i sprzętu informatycznego dla Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
Identyfikator postępowania:

b948e57a-8e3c-4b26-9ad0-0470d581f7e1

 

Symbol
AZ.281.2.18.2022
 
UWAGA! Zmieniony formularz ofertowy. Oferty należy składać na nowym formularzu. Szczegóły w załączniku "Odpowiedzi na pytania nr 2 z dnia 8.09.2022 r.".
 
Oferty należy składać do 16 września 2022 r., do godz. 11.00
 

Przedmiot postępowania: Dostarczenie zespołu mobilnych urządzeń stabilizujących warunki mikrobiologiczne i mikroklimatyczne, tj. nawilżaczy, osuszaczy, stacji uzdatniania wody, mobilnych wyciągów stanowiskowych oraz ich zainstalowanie w Muzeum Narodowym w Poznaniu

 Identyfikator postępowania:

ff7c9240-902b-4a38-97b8-313adf4adb80

 

Symbol
AZ.281.4.6.2022
 
 Przedmiot postępowania: Zakup utworu Izabeli Gustowskiej Bezwzględne cechy podobieństwa.
 

 

Symbol
AZ.281.3.28.2022
 
Termin składania ofert:
do 03.08.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
 

Symbol
AZ.281.4.5.2022
 
 Przedmiot postępowania: Zakup utworów (rysunków) autorstwa Wojciecha Weissa.
 

 

Symbol
AZ.281.4.4.2022
 
 Przedmiot postępowania: Zakup utworów (rysunków i grafik) autorstwa Wojciecha Weissa (1875 - 1950).
 

 

Symbol
AZ.281.3.27.2022
 
Termin składania ofert:
do 26.07.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Dostawa artykułów biurowych do Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów.
 

Podkategorie