Symbol
AZ.281.21.U.2021
Oferty do dnia
28.05.2021 godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Serwisowanie wind platformowych dla osób niepełnosprawnych w Muzeum Pałacu w Rogalinie

Symbol
AZ.281.17.U.2021
Oferty do dnia
24.05.2021 godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawa artykułów biurowych na  do Muzeum Narodowego w Poznaniu

Symbol
AZ.281.16.U.2021
Oferty do dnia
25.05.2021 godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych i oryginalnych tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Muzeum Narodowego w Poznaniu

Symbol
AZ.281.14.U.2021
Oferty do dnia
13.05.2021 godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Wymianę rozdzielnicy głównej i dostosowanie do zwiększonego poboru energii elektrycznej w Muzeum Historii Miasta Poznania

Symbol
AZ.281.15.U.2021
Oferty do dnia
12.05.2021 godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostarczenie oraz instalacja cyfrowego systemu pomiaru wilgotności i temperatury w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Symbol
AZ.281.1.2021
Oferty do dnia
11.05.2021 godz. 11:00
Przedmiot postępowania przetargowego
Dostawa oraz wdrożenie i uruchomienie ręcznego spektrometru fluorescencji rentgenowskie

Symbol
AZ.281.12.U.2021
Oferty do dnia
05.05.2021 godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawa środków czystości dla Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów

Symbol
AZ.281.13.U.2021
Oferty do dnia
04.05.2021 godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawa i wymiana kotła kondensacyjnego gazowego c.o. w Muzeum im. A. Mickiewicza w Śmiełowie

Plany zamówień publicznych 2021

Symbol
AZ-7-U-2021
Oferty do dnia
12.02.2021 godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawa artykułów biurowych na I kwartał 2021 do Muzeum Narodowego w Poznaniu

Podkategorie