Symbol
AZ.281.2.4.2022
 
Zmiana terminu składania ofert.
Oferty należy składać do 18.03.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń muzealnych. Zapewnienie porządku i czystości na zewnątrz Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów
 
Identyfikator postępowania:

ID feac06bd-9841-4c71-b92a-a0d46540839b

 

 

 

Symbol

AZ.281.3.4.2022

 
 
Oferty do dnia
9.03.2022 r.  do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania ofertowego:

Świadczenie usług polegających na serwisowaniu kotłowni gazowych oraz wymienników centralnego ogrzewania w budynkach Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 

Symbol

AZ.281.3.3.2022

 
 
Oferty do dnia
2.03.2022 r.  do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania ofertowego:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Muzeum Etnograficznego".

 

Symbol

AZ.281.3.2.2022

 
 
Oferty do dnia
28.02.2022 r.  do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania ofertowego:

Dostarczenie środków ochrony indywidualnej oraz płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni

 

Symbol
AZ.281.2.1.2022
 
Oferty do dnia
28.02.2022, do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń muzealnych. Zapewnienie porządku i czystości na zewnątrz Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów – zamówienie podzielone jest na trzy części
 
Identyfikator postępowania
0c060c54-ef8d-49ec-a0d1-3ea9991e0fe4

 

 

Symbol

AZ.281.3.1.2022

 
 
 
Przedmiot zapytania ofertowego:

Oczyszczenie oraz wykonanie drobnych napraw polegających w szczególności na: uszczelnieniu, lutowaniu, mocowaniu rynien, rur spustowych, osadników deszczowych/rewizji, koszy dachowych w budynkach Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 

Symbol
AZ.281.2.3.2022
 
Oferty do dnia
04.03.2022, do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania: Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie oraz konserwacji stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej w Zamku w Gołuchowie, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Identyfikator postępowania
a791d3c9-5080-4363-bd31-a55d29ad963d

Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia prosimy pobrać klikając na poniższy link

https://files.mnp.art.pl/index.php/s/qwr2xMCFgptfRjw

 
 

Symbol
AZ.281.2.2.U.2022
 
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Realizacja usług wydawniczych, polegających na montażu, naświetleniu, wydruku, oprawie introligatorskiej i dostawie do siedziby Muzeum wydawnictw towarzyszących wystawie „Tradycja i nowoczesność. Sztuka w międzywojennym Poznaniu. Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich „Plastyka”
 

Symbol
AZ.281.2.4.U.2022
 
Oferty do dnia
11.02.2022 r., do godz.: 11:00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
 

Podkategorie