Symbol
AZ.281.2.14.2022
 
Oferty należy złożyć do dnia: 30 czerwca 2022 roku, do godz. 12.00

Przedmiot postępowania: Wykonanie wielobranżowego projektu uzupełniającego oraz wykonanie aktualizacji projektu dla Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
Identyfikator postępowania:

ae77a42a-f31d-46bb-8fed-115be860cfbf

Załączniki:

 • zal 1b_ME_projekt_2021 I część
 • zal 1d_Klasztorna - projekt 2018 II część
 • zal 1f_Klasztorna_22_23_proj_archiwalny II część
 • zal 1g_St. Rynek 42_43_proj_archiwalny II część

Znajdują się na chmurze MNP pod tym linkiem: https://files.mnp.art.pl/index.php/s/9aPymYBob2iSAg7

  

Symbol
AZ.281.2.12.2022
 
Oferty do dnia
30 czerwca 2022 r., do godz. 11.00

 Przedmiot postępowania: Usługa sprzątania terenu wokół budynków Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

0814b103-ea6b-4bb7-9cbc-1b88125f0075

 

Symbol
AZ.281.3.16.2022
 
Termin składania ofert:
do 08.07.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Projekt oraz budowa strony internetowej dla Muzeum Narodowego w Poznaniu 
 

Symbol
AZ.281.2.11.2022
 
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert
Oferty należy złożyć do dnia: 21 czerwca 2022 roku, do godz. 11.00

UWAGA! Zmiana SWZ, formularzy ofertowych i wzoru umowy

 
Przedmiot postępowania: Wykonanie wielobranżowego projektu uzupełniającego oraz wykonanie aktualizacji projektu dla Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

8b2edfb4-d78e-42c4-a6bc-8bfe7fc85ac6

Załączniki:

 • zal 1b_ME_projekt_2021 I część
 • zal 1d_Klasztorna - projekt 2018 II część
 • zal 1f_Klasztorna_22_23_proj_archiwalny II część
 • zal 1g_St. Rynek 42_43_proj_archiwalny II część

Znajdują się na chmurze MNP pod tym linkiem: https://files.mnp.art.pl/index.php/s/9aPymYBob2iSAg7

  

Symbol
AZ.281.2.10.2022
 
Oferty do dnia
21 czerwca 2022 r., do godz. 11.00

 Przedmiot postępowania: Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

6775e985-964c-45c8-93c9-2a2a835792ac

  

Symbol
AZ.281.3.23.2022
 
Termin składania ofert:
do 13.06.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania:

Naprawa i uszczelnienie dachów magazynu kontenerowego, hydroforowni, drewutni oraz garażu na terenie Muzeum Pałacu w Rogalinie, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 
 

Symbol
AZ.281.4.3.2022
 
 
Przedmiot zamówienia:

Zadane częściowe nr 1:          

Wykonanie etalażu w przestrzeniach Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9 do wystawy czasowej „Awangardzistka. Maria Nicz – Borowiakowa” zgodnie z projektem aranżacyjnym.

Zadanie częściowe nr 2:

Wykonanie etalażu w przestrzeniach Muzeum Narodowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 9 do wystawy czasowej „Wielkopolska w monetach i medalach. Podróż przez tysiąclecie” zgodnie z projektem aranżacyjnym.

 
 

Symbol
AZ.281.2.5.2022
 
 
Oferty do dnia
14 czerwca 2022 roku, do godz. 11.00

 
Przedmiot postępowania: Usługa sprzątania terenu wokół budynków Muzeum Narodowego w Poznaniu
 

Identyfikator postępowania:

68ae0eb7-50ad-431d-a831-09eb95421802

 
 

Symbol
AZ.281.2.9.2022
 
Oferty do dnia
8 czerwca 2022 roku, do godz. 11.00

 Przedmiot postępowania: Wykonanie wielobranżowego projektu uzupełniającego oraz wykonanie aktualizacji projektu dla Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

336084c5-f2fd-47a3-b7df-25fa7eef57a3

Załączniki:

 • zal 1b_ME_projekt_2021 I część
 • zal 1d_Klasztorna - projekt 2018 II część
 • zal 1f_Klasztorna_22_23_proj_archiwalny II część
 • zal 1g_St. Rynek 42_43_proj_archiwalny II część

Znajdują się na chmurze MNP pod tym linkiem: https://files.mnp.art.pl/index.php/s/9aPymYBob2iSAg7

  

Symbol
AZ.281.3.20.2022
 
Termin składania ofert:
do 01.06.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Usługa dzierżawy wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych (laser kolor) z terminalem.
 
 

Podkategorie