Symbol
AZ-14-U-2020
Oferty do dnia
11.03.2020r.
do godz. 12:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem do magazynu Muzeum środków czystości

Symbol
AZ-11-U-2020
Oferty do dnia
28.02.2020r.
do godz. 13:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawę dwóch dysków do macierzy dyskowej FUJITSU ETERNUS DX60 S3 na potrzeby Muzeum Narodowego w Poznaniu

Symbol
AZ-10-U-2020
Oferty do dnia
27.02.2020r.
do godz. 13:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych i oryginalnych tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Muzeum Narodowego w Poznaniu na I kwartał 2020.

Symbol
AZ-9-U-2020
Oferty do dnia
20.02.2020r.
do godz. 13:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostarczenie wraz z rozładunkiem i wniesieniem do magazynu artykułów biurowych na potrzeby Muzeum Narodowego w Poznaniu

Symbol
AZ-5-U-2020
Oferty do dnia
14.02.2020r.
Przedmiot zapytania ofertowego
Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z tereniu Muzeum palac w Rogalinie.

Symbol
AZ-6-U-2020
Oferty do dnia
11.02.2020r.
do godz. 13:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawa, wykonanie i montaż ekranów ekspozycyjnych zgodnie z projektem aranżacyjnym do wystawy "Michele Quarez. Plakaty" w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Symbol
AZ-7-U-2020
Oferty do dnia
11.02.2020
Przedmiot zapytania ofertowego
Na naświetlenie, druk, oprawę introligatorską wydawnictw offsetowych i ich dostarczenie do Muzeum Narodowego w Poznaniu

Symbol
AZ-2-U-2020
Oferty do dnia
21.01.2020
Przedmiot zapytania ofertowego
Opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności

Symbol
AZ-3/U/2020
Oferty do dnia
22.01.2020
do godz. 13:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostarczenie wraz z rozładunkiem i wniesieniem do magazynu środków czystości

Podkategorie