Symbol
AZ-26/U/2020
Oferty do dnia
21.05.2020r.
godz. 10:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Uszycie na wymiar i dostarczenie do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej

Symbol
AZ-24/U/2020
Oferty do dnia
18.05.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawa artykułów elektrotechnicznych do Muzeum Narodowego w Poznaniu

Symbol
AZ-22-U-2020
Oferty do dnia
30.04.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Wykonanie przeglądów budowlanych obiektów należących do Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz kosztorysu remontu budynku (tzw. stajni) położonego w Rogalinie.

Symbol
AZ-21-U-2020
Oferty do dnia
30.04.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Aktualizacja oprogramowania antywirusowego ESET END POINT NOD32 CLIENT UPGRADE

Symbol
AZ-20-U-2020
Oferty do dnia
27.04.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawa notebooka z wyposażeniem

Symbol
AZ-17-U-2020
Oferty do dnia
10.04.2020r.
godz. 13:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do mobilnego Internetu dla Muzeum Narodowego w Poznaniu i dostawa fabrycznie nowych aparatów telefonicznych

Symbol
AZ-19-U-2020
Oferty do dnia
02.04.2020r.
godz. 10:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Wykonanie robót budowlanych w budynku stajni w Muzeum Pałacu w Rogalinie - w oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu

Symbol
AZ-8-U-2020
Oferty do dnia
19.03.2020r.
godz. 11:00
Dostarczenie, montaż i zaprogramowanie nowych i istniejących urządzeń systemu CCTV w Muzeum Zamek w Goluchowie

Symbol
AZ-16-U-2020
Oferty do dnia
13.03.2020r.
godz. 10:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Kampania reklamowa w przestrzeni miasta Poznania towarzysząca wystawie „Michel Quarez. Plakaty”. Ekspozycja wielkoformatowych nośników reklamowych.

Symbol
AZ-18-U-2020
Oferty do dnia
17.03.2020r.
godz. 10:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Diagnoza stanu organizacji w odniesieniu do kultury organizacyjnej, pozycji na rynku oraz metod zarządzania w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Wypracowanie wspólnie z Zamawiającym propozycji misji, wizji działalności i strategii rozwoju Muzeum Narodowego w Poznaniu na lata 2020-2024.

Podkategorie