Symbol
AZ-48/U/2020
Oferty do dnia
09.09.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawa i montaż drzwi o odporności ogniowej w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Symbol
AZ-46/U/2020
Oferty do dnia
10.09.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
DWykonanie ekspertyzy stanu technicznego, dokumentacji projektowej naprawy i modernizacji budynku Stajni w Muzeum Pałac w Rogalinie — Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Symbol
AZ-45/U/2020
Oferty do dnia
04.09.2020r.
godz. 10:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Wykonanie etalażu do wystawy czasowej: August Zamoyski. Myśleć w kamieniu.

Symbol
AZ-44/U/2020
Oferty do dnia
26.08.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Modyfikacja portalu internetowego https://bip.mnp.art.pl oraz dostosowanie do standardu WCAG 2.1 AA.

Symbol
AZ-43/U/2020
Oferty do dnia
25.08.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Kompleksowa usługa transportu obiektów na wystawę „ August Zamoyski. Myśleć w kamieniu” organizowaną w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Symbol
AZ-42/U/2020
Oferty do dnia
25.08.2020r.
godz. 12:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Wykonanie etalażu do wystawy czasowej: August Zamoyski. Myśleć w kamieniu– wg projektu aranżacyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.

Symbol
AZ-40/U/2020
Oferty do dnia
11.08.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawa zestawów komputerowych i notebooków z wyposażeniem

Symbol
AZ-39/U/2020
Oferty do dnia
29.07.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Wykonanie corocznych cięć formujących na grabach i lipach w ogrodzie rokokowym w Rogalinie

Symbol
AZ-38/U/2020
Oferty do dnia
15.07.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawa artykułów biurowych do Muzeum Narodowego w Poznaniu

Symbol
AZ-37/U/2020
Oferty do dnia
14.07.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Bieżąca konserwacja mechanizmu „Koziołków”, znajdujących się na wieży zegarowej Muzeum Historii Miasta Poznania, Stary Rynek 1

Podkategorie