Symbol
AZ-63/U/2020
Oferty do dnia
12.10.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
"Malowanie pomieszczeń biurowych w Muzeum Narodowym w Poznaniu"

Symbol
AZ-61/U/2020
Oferty do dnia
09.10.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
"Dostawa notebooków z wyposażeniem"

Symbol
AZ-53/U/2020
Oferty do dnia
09.10.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
"Położenie parkietu dębowego w sali Muzeum Narodowego w Poznaniu"

Symbol
AZ-55/U/2020
Oferty do dnia
30.09.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
"Dostawa środków czystości do Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów"

Symbol
AZ-60/U/2020
Oferty do dnia
30.09.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
"Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej w kuchni królewskiej"

Symbol
AZ-54/U/2020
Oferty do dnia
29.09.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
„Malowanie sal ekspozycji stałej w Muzeum Narodowym w Poznaniu”

Symbol
AZ-51/U/2020
Oferty do dnia
22.09.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
„Dostawa rękawic dla zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego w związku z zagrożeniem COVID 19”

Symbol
AZ-50/U/2020
Oferty do dnia
17.09.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Symbol
AZ-48/U/2020
Oferty do dnia
09.09.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawa i montaż drzwi o odporności ogniowej w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Symbol
AZ-46/U/2020
Oferty do dnia
10.09.2020r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
DWykonanie ekspertyzy stanu technicznego, dokumentacji projektowej naprawy i modernizacji budynku Stajni w Muzeum Pałac w Rogalinie — Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Podkategorie