Symbol
AZ.281.15.U.2021
Oferty do dnia
12.05.2021 godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostarczenie oraz instalacja cyfrowego systemu pomiaru wilgotności i temperatury w Muzeum Narodowym w Poznaniu

Symbol
AZ.281.1.2021
Oferty do dnia
11.05.2021 godz. 11:00
Przedmiot postępowania przetargowego
Dostawa oraz wdrożenie i uruchomienie ręcznego spektrometru fluorescencji rentgenowskie

Symbol
AZ.281.12.U.2021
Oferty do dnia
05.05.2021 godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawa środków czystości dla Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów

Symbol
AZ.281.13.U.2021
Oferty do dnia
04.05.2021 godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawa i wymiana kotła kondensacyjnego gazowego c.o. w Muzeum im. A. Mickiewicza w Śmiełowie

Plany zamówień publicznych 2021

Symbol
AZ-7-U-2021
Oferty do dnia
12.02.2021 godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawa artykułów biurowych na I kwartał 2021 do Muzeum Narodowego w Poznaniu

Symbol
AZ-6-U-2021
Oferty do dnia
08.02.2021 godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Dostawa środków czystości dla Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów

Symbol
AZ-5-U-2021
Oferty do dnia
03.02.2021 godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Wykonanie, dostawa i montaż etalażu dla wystawy czasowej Polska. Siła obrazu, która odbędzie się w MNP w terminie 7.03 – 9.05.2021 według projektu aranżacji autorstwa pana Ramana Tratsiuka

Symbol
AZ-4-U-2021
Oferty do dnia
09.02.2021 godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Ekspertyza techniczna zawilgocenia murów i uszkodzeń konstrukcji określająca ich przyczyny oraz wskazująca zakres robót budowlanych, które należy wykonać w celu naprawy budynku Kuchni Królewskiej w Muzeum Sztuk Użytkowych

Symbol
AZ-1-U-2021
Oferty do dnia
21.01.2021r.
godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Kompleksowa usługa transportu obiektów na wystawę „ Polska. Siła obrazu”

Podkategorie