Symbol
AZ.281.43.U.2021
 
Oferty do dnia
09.08.2021 r. do godz. 11.00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Wymiana szyb zespolonych w oknach na parterze Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, Stary Rynek 9, Poznań.
 

Symbol
AZ.281.44.U.2021
 
Oferty do dnia
06.08.2021 godz. 11:00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Prace naprawcze na elewacji budynku Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego przy Starym Rynku 9 w Poznaniu.
 

Symbol
AZ.281.42.U.2021
 
Oferty do dnia
30.07.2021 godz. 11:00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej w piwnicach kuchni królewskiej — budynku Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego” (BIS 2)
 

Symbol
AZ.281.8.2021
 
Oferty do dnia
05.08.2021 godz. 11:00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
„Prace remontowo - konserwatorskie wejścia do starego gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu” 
 
Identyfikator postępowania na miniportalu
95abf67e-532b-4317-b840-81cbe7966015


Symbol
AZ.281.37.U.2021
 
Oferty do dnia
20.07.2021 godz. 11:00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej w piwnicach kuchni królewskiej — budynku Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (BIS)
 

Symbol
AZ.281.7.2021
 
Oferty do dnia
26.07.2021 godz. 11:00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
„Wykonanie robót budowlanych w "stajni" zespołu pałacowego w Rogalinie” 
 
Identyfikator postępowania na miniportalu
871ab445-a083-4a76-899b-297dd0e5ffe2


Symbol
AZ.281.9.2021
 
Oferty do dnia
15.07.2021 godz. 12:00
 
Przedmiot postępowania przetargowego
Wymiana agregatu  zapewniającego chłód w pomieszczeniach oraz galeriach na górnych kondygnacjach Starego Gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu.” (bis)
 
Identyfikator postępowania na miniportalu
94f3af1e-14e3-4673-b67c-f2d3c2e1fbfc

Symbol
AZ.281.33.U.2021
Oferty do dnia
07.07.2021 godz. 11:00
Przedmiot zapytania ofertowego
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej w piwnicach kuchni królewskiej — budynku Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Symbol
AZ.281.6.2021
Oferty do dnia
07.07.2021 godz. 11:00
Przedmiot postępowania przetargowego
„Wykonanie badań technologiczno - konserwatorskich w czterech pomieszczeniach I-ego piętra Muzeum Historii Miasta Poznania (Ratusza) - Sali Renesansowej, Sali Królewskiej, Sali Sądowej i klatki schodowej”
Identyfikator postępowania na miniportalu
ac14428a-070a-46e4-9094-38e935af0de2
 

Symbol
AZ.281.4.2021
Oferty do dnia
29.06.2021 godz. 11:00
Przedmiot postępowania przetargowego
„Wymiana agregatu  zapewniającego chłód w pomieszczeniach oraz galeriach na górnych kondygnacjach Starego Gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Identyfikator postępowania na miniportalu
d9a126ac-8e49-4eb3-b4a6-efb825906b9e
 

Podkategorie