Symbol
AZ.281.2.22.2022
 
UWAGA!
Zmianie uległ formularz ofertowy. Oferty należy składać na nowym formularzu.
Szczegóły w załączniku "zmiana + odpowiedzi_II".
 
Przedmiot postępowania: Dostarczenie sprzętu do elektronicznego zarządzania dokumentami
 
Identyfikator postępowania:

5175228a-cdfa-4634-b4cd-f9a9bf955142

Symbol
AZ.281.2.24.2022
 
Oferty należy składać do 27 września 2022 r., do godz. 11.00


 Przedmiot postępowania: Wykonanie robót budowlano - konserwatorskich w Muzeum Poznania - Ratuszu, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu. 
 
Identyfikator postępowania: 45837475-900a-4c25-a34d-d450b0cc18c0

Załącznik nr 1 do SWZ znajduje się na chmurze MNP pod linkiem: https://files.mnp.art.pl/index.php/s/a2W2CzK2KAWSRQS

 

Symbol
AZ.281.2.23.2022
 
UWAGA!
Zmianie uległ formularz ofertowy. Oferty należy składać na nowym formularzu.
Szczegóły w załączniku "Zmiana + odpowiedzi" z dnia 13 września br.
 
 
 
 
Przedmiot postępowania: Zakup wraz z dostarczeniem notebooków, tabletów i sprzętu informatycznego dla Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

6e866087-b98a-47e0-b3bc-efed26e34835

 
Oferty należy składać do 21 września 2022 r.


Szczegóły w załączniku.

 

Symbol
AZ.281.2.21.2022
 
Oferty należy składać do 08 września 2022 roku., do godz. 11.00

Przedmiot postępowania: Usługa sprzątania pomieszczeń Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
Identyfikator postępowania:

734d4be5-7145-4aad-9abf-0f7eb9d488bd

Symbol
AZ.281.3.31.2022
 
Termin składania ofert:
do 23.08.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja wyjazdu Pracowników Muzeum Narodowego w Poznaniu do Niemiec i Francji oraz Londynu w ramach realizacji zadania: „Wielkopolska- emigracyjna Europa w ramach Programu „Kultura inspirująca”.
 

Symbol
AZ.281.3.29.2022
 
Termin składania ofert:
do 25.08.2022 r., do godz. 10.00

 
Przedmiot zapytania: Świadczenie usług ochrony przeciwpożarowej w oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 

Symbol
AZ.281.2.20.2022
 
Oferty należy składać do 30 sierpnia 2022 r., do godz. 11.00

 Przedmiot postępowania: Zakup wraz z dostarczeniem notebooków i sprzętu informatycznego dla Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
Identyfikator postępowania:

b948e57a-8e3c-4b26-9ad0-0470d581f7e1

 

Symbol
AZ.281.2.18.2022
 
UWAGA! Zmieniony formularz ofertowy. Oferty należy składać na nowym formularzu. Szczegóły w załączniku "Odpowiedzi na pytania nr 2 z dnia 8.09.2022 r.".
 
Oferty należy składać do 16 września 2022 r., do godz. 11.00
 

Przedmiot postępowania: Dostarczenie zespołu mobilnych urządzeń stabilizujących warunki mikrobiologiczne i mikroklimatyczne, tj. nawilżaczy, osuszaczy, stacji uzdatniania wody, mobilnych wyciągów stanowiskowych oraz ich zainstalowanie w Muzeum Narodowym w Poznaniu

 Identyfikator postępowania:

ff7c9240-902b-4a38-97b8-313adf4adb80

 

Symbol
AZ.281.4.6.2022
 
 Przedmiot postępowania: Zakup utworu Izabeli Gustowskiej Bezwzględne cechy podobieństwa.
 

 

Podkategorie