Symbol
AZ.281.3.11.2022
 
Termin składania ofert:
do 1.04.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Uszycie na wymiar i dostarczenie do siedziby Zamawiającego (Al. Marcinkowskiego 9, 61 - 745 Poznań) umundurowania dla pracowników Wewnętrznej Służby Ochrony Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
 

Symbol
AZ.281.3.10.2022
 
Termin składania ofert:
do 23.03.2022 r., do godz. 13.00

 
Przedmiot zapytania: Dostawa artykułów biurowych dla Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
 

Symbol
AZ.281.3.8.2022
 
Termin składania ofert:
Oferty należy składać do 23.03.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Świadczenie usługi polegającej na serwisowaniu bram i drzwi w budynkach Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
 

Symbol
AZ.281.3.6.2022
 
Termin składania ofert:
Oferty należy składać do 23.03.2022 r., do godz. 12.00

 
Przedmiot zapytania: Ekologiczna pielęgnacja ogrodu zamkowego przy Muzeum Sztuk Użytkowych, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz terenów zielonych przy Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
 

Symbol
AZ.281.3.9.2022
 
Termin składania ofert:
Oferty należy składać do 22.03.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Kampania reklamowa na nośnikach reklamy zewnętrznej projektu "Rok Romantyzmu w Muzeum Narodowym w Poznaniu"
 
 

Symbol
AZ.281.3.7.2022
 
Termin składania ofert:
Oferty należy składać do 16.03.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Oczyszczenie oraz wykonanie drobnych napraw polegających w szczególności na uszczelnianiu, lutowaniu, mocowaniu rynien, rur spustowych, osadników deszczowych/rewizji, koszy dachowych w budynkach Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
 

Symbol

AZ.281.3.5.2022

 
 
Oferty do dnia
15.03.2022 r.  do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania ofertowego:Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn."Wymiana oraz konserwacja stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej w Zamku w Gołuchowie, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 

Symbol
AZ.281.2.4.2022
 
Zmiana terminu składania ofert.
Oferty należy składać do 18.03.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń muzealnych. Zapewnienie porządku i czystości na zewnątrz Muzeum Narodowego w Poznaniu i jego oddziałów
 
Identyfikator postępowania:

ID feac06bd-9841-4c71-b92a-a0d46540839b

 

 

 

Symbol

AZ.281.3.4.2022

 
 
Oferty do dnia
9.03.2022 r.  do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania ofertowego:

Świadczenie usług polegających na serwisowaniu kotłowni gazowych oraz wymienników centralnego ogrzewania w budynkach Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 

Podkategorie