Symbol
AZ.281.2.7.2022
 
 
Oferty do dnia
6 maja 2022 roku, do godz. 11.00

 
Przedmiot postępowania: Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji "Muzeum XXI wieku. W 100-lecie I zjazdu muzeów polskich w Poznaniu".
 

Identyfikator postępowania:

b176e5fd-7ca9-48cf-a3a2-a795d273b953

 
 

 

 

Symbol
AZ.281.2.6.2022
 
 
Oferty do dnia
05 maja 2022 roku, do godz. 11.00

 
Przedmiot postępowania: Usługa montażu, naświetlenia, druku offsetowego, oprawy introligatorskiej wraz z dostawą wydawnictw do Muzeum Narodowego w Poznaniu
 

Identyfikator postępowania:

7e961686-aad2-456e-8101-70d89321e6b0

 
 

 

 

Symbol
AZ.281.3.12.2022
 
Termin składania ofert:
do 28.04.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Wykonanie nowego szamba na terenie Muzeum Pałacu w Rogalinie, Al. Arciszewskiego 2.

 

 

Symbol
AZ.281.3.17.2022
 
Termin składania ofert:
do 21.04.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Świadczenie usługi hotelarskiej na terenie miasta Poznania dla uczestników konferencji "Muzeum XXI wieku. W 100-leciu I zjazdu muzeów polskich w Poznaniu"
 
 

Symbol
AZ.281.3.13.2022
 
Termin składania ofert:
do 13.04.2022 r., do godz. 12.00

 
Przedmiot zapytania: Świadczenie usługi hotelarskiej na terenie miasta Poznania dla uczestników konferencji "Muzeum XXI wieku. W 100-lecie I zjazdu muzeów polskich w Poznaniu.
 

Symbol
AZ.281.3.14.2022
 
Termin składania ofert:
do 13.04.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Świadczenie usługi hotelarsko - gastronomicznej na terenie miasta Poznania dla uczestników ogólnopolskiego szkolenia RE-ORG POLSKA 2022.
 
 

Symbol

AZ.281.3.15.2022

 
 
Oferty do dnia
7.04.2022 r.  do godz. 11.00
 
Przedmiot zapytania ofertowego:Kampania reklamowa na nośnikach reklamy zewnętrznej projektu "Rok Romantyzmu w Muzeum Narodowym w Poznaniu".

 

Symbol
AZ.281.3.11.2022
 
Termin składania ofert:
do 1.04.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Uszycie na wymiar i dostarczenie do siedziby Zamawiającego (Al. Marcinkowskiego 9, 61 - 745 Poznań) umundurowania dla pracowników Wewnętrznej Służby Ochrony Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
 

Symbol
AZ.281.3.10.2022
 
Termin składania ofert:
do 23.03.2022 r., do godz. 13.00

 
Przedmiot zapytania: Dostawa artykułów biurowych dla Muzeum Narodowego w Poznaniu.
 
 

Symbol
AZ.281.3.8.2022
 
Termin składania ofert:
Oferty należy składać do 23.03.2022 r., do godz. 11.00

 
Przedmiot zapytania: Świadczenie usługi polegającej na serwisowaniu bram i drzwi w budynkach Muzeum Narodowego w Poznaniu
 
 

Podkategorie