Deklaracja dostępności

To jest: oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement).
Serwis należy do: Muzeum Narodowe w Poznaniu
Dostępny jest pod adresem: bip.mnp.art.pl
Data opublikowania strony internetowej: 30.10.2020
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 03.03.2022
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 30.10.2020
Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: perfekcyjneStrony.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Jacek Ustasiak
Email do osoby kontaktowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Numer telefonu do osoby kontaktowej: +48 61 85 68 039
W przypadku stwierdzenia problemów z dostępnością

Prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Ustasiak, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 85 68 039. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi.

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Wydawca i redakcja serwisu w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki
Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
przełączniki zmiany kontrastu
Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Metodologia badań

Witryna została przeskanowana za pomocą ogólnodostępnego narzędzia w sieci Internet o nazwie WAVE Web Accessibility Evaluation Tool (dostępnego pod adresem https://wave.webaim.org/) przeznaczonego do badania dostępności stron internetowych. Wynik skanowania zwrócił:

  • 0 błędów krytycznych
  • 0 błędów kontrastowych

oraz komunikat: Gratulacje! Nie wykryto żadnych błędów! 

Dostępność architektoniczna

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

INFORMACJE DLA GOŚCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Muzeum Narodowe w Poznaniu (gmach główny), Aleje Marcinkowskiego 9

Wejście do muzeum dla osób niepełnosprawnych znajduje się w tzw. nowej części gmachu głównego od strony Al. Marcinkowskiego; są to przeszklone, automatycznie rozsuwane drzwi (wejście główne). Dojazd do wejścia odbywa się wzdłuż nowej części gmachu głównego po wygodnym podjeździe z poręczą.

W muzeum możliwe jest wypożyczenie jednego wózka dla niepełnosprawnych. Na parterze (poziom 0) nowej części gmachu głównego znajdują się kasa i szatnia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych, przemieszczanie się do nich odbywa się wygodną drogą komunikacyjną.

Na parterze (poziom 0) gmachu głównego znajduje się większa część pomieszczeń galerii wystaw czasowych.

Na ekspozycje stałe znajdujące się na piętrach nowej części gmachu głównego można wjechać ogólnodostępnymi windami z parteru (poziom 0).

Aby zwiedzić galerie stałe na piętrze tzw. starego gmachu, osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z windy dla niepełnosprawnych znajdującej się na trzeciej kondygnacji nowej części (poziom 3) od strony połączenia nowej i starej części gmachu głównego. Obsługa Muzeum służy pomocą osobom zainteresowanym zwiedzaniem parteru starego gmachu (hol, część galerii stałych oraz część pomieszczeń galerii wystaw czasowych).

Dostęp do Galerii Sztuki Starożytnej jest utrudniony (schody, brak windy).

Na poziomie I i III Galerii stałych w nowym gmachu znajdują się tablice tyflograficzne ułatwiające zwiedzanie ekspozycji osobom z dysfunkcją wzroku, na których zaznaczono miejsca eksponowania obrazów i rzeźb posiadających opisy w języku braille’a.

Brak tłumacza języka migowego.

Dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się na Al. Marcinkowskiego za przejściem dla pieszych na wysokości łączenia starego i nowego gmachu muzeum.

Muzeum Sztuk Użytkowych Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Góra Przemysła 1

Wejście dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane jest przy drewnianym wejściu do wieży. Po uruchomieniu dzwonka znajdującego się przy drewnianych schodach prosimy czekać na przybycie pracownika ochrony, który uruchomi windę, pomoże wjechać osobie z niepełnosprawnością na teren muzeum i poprowadzi ją do holu wejściowego gdzie znajduje się kasa, sklepik, szatnia oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażona w przewijak dla niemowląt.

Do dyspozycji osób z niepełnosprawnością ruchową są dwie windy. Jedna obsługuje wszystkie piętra ekspozycji muzealnej i znajduje się przy szatni, a druga obsługuje taras widokowy.

Goście muzeum z dysfunkcją wzroku (ale również osoby widzące) mogą poznać elementy zamku dzięki usytuowanej przy bramie wejściowej makiecie Zamku Królewskiego, przeznaczonej do dotykania i opatrzonej opisami w języku braille’a.

Wjazd na taras widokowy odbywa się windą ogólnodostępną w wieży. Na zamkniętej kondygnacji tarasu widokowego znajduje się platforma uruchamiana przez pracownika ochrony, na którą wjeżdża się wózkiem. Podniesienie platformy z wózkiem umożliwia osobie z niepełnosprawnością znalezienie się na wysokości okien tarasu.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Miejsce parkingowe dostępne jest po zachodniej stronie wieży. Potrzebę wjazdu prosimy zgłosić za pomocą domofonu umieszczonego przy bramie wejściowej.

Muzeum Historii Miasta Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (Ratusz), Stary Rynek 1

Muzeum jest obecnie nieczynne dla zwiedzających do września 2021. Projekt nowej ekspozycji w piwnicach gotyckich zakłada zainstalowanie tam kamer tak, aby niepełnosprawni na poziomie parteru (w Sali Recepcyjnej) na ekranie telewizora mogli obejrzeć ekspozycję w/w wnętrzach. W dalszych planach remontu Ratusza (od poziomu parteru do drugiego piętra) przewidziano wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony południowej budynku i zainstalowanie windy w pionie klatki schodowej.

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Stary Rynek 9

Wejście do muzeum dla osób niepełnosprawnych to przeszklone, automatycznie rozsuwane drzwi (wejście główne) od strony ulicy Jana Baptysty Quadro.

Dostępne są ekspozycje na parterze, przemieszczenie się na piętro jest utrudnione (schody, brak windy).

Brak tłumacza języka migowego.

Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum Instrumentów Muzycznych Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Stary Rynek 45/47

Wejście do muzeum dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony Starego Rynku (wejście główne).

Dostępna jest ekspozycja na parterze, przemieszczanie się na pozostałych kondygnacjach jest utrudnione (schody, brak windy).

Brak tłumacza języka migowego.

Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, ul. Grobla 25

Wejście do muzeum dla osób niepełnosprawnych jest utrudnione (schody przy wejściu na teren parku i przed wejściem do samego muzeum).

Obsługa pomaga w zwiedzaniu ekspozycji na wszystkich kondygnacjach, do dyspozycji winda.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum Pałac w Rogalinie Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Rogalin 62-022, ul. Arciszewskiego 2

Trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy kasie biletowej na ul. Arciszewskiego 1. Osoby z niepełnosprawnością ruchową, które posiadają bilet na zwiedzanie ekspozycji mogą, po zgłoszeniu w kasie, wjechać pojazdem mechanicznym na dziedziniec pałacowy oraz przed galerię malarstwa, a także wypożyczyć na czas zwiedzania jeden z dwóch wózków dla osób z niepełnosprawnością.

Przy kasie znajduje się plan z zaznaczonymi drogami ułatwiającymi poruszanie się po rezydencji osób niepełnosprawnych ruchowo.

Goście muzeum z dysfunkcją wzroku (ale również osoby widzące) mogą poznać elementy rezydencji dzięki usytuowanej przy kasie muzeum makiecie zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie, przeznaczonej do dotykania i opatrzonej opisami w piśmie Braille’a.

Pałac

Wejście do pałacu dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w prawym skrzydle od strony parku. Po dojechaniu do wejścia prosimy uruchomić dzwonek i poczekać na przybycie pracownika muzeum, który otworzy wejście i wpuści do budynku na poziom parteru.

W pałacu znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami łącząca wszystkie kondygnacje oraz toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Goście pałacu z dysfunkcją wzroku (ale również osoby widzące) mogą skorzystać z bezpłatnych audioprzewodników z audiodeskrypcją. Po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, można też poznać pałac dzięki makietom dotykowym z planami poszczególnych wnętrz oraz wybranymi elementami ich historycznego wystroju.

Galeria obrazów

Główne wejście do galerii obrazów dostępne jest bez barier architektonicznych z południowej, niższej części parku. Wewnętrzne wejście od strony pałacu umożliwiają dwa schodołazy. W galerii malarstwa znajdują się albumy reliefowe dla niewidomych i słabo widzących, zawierające dziesięć wybranych obrazów z kolekcji Edwarda Aleksandra Raczyńskiego.

Powozownia

Wejście do powozowni dostępne jest z dziedzińca pałacowego bez barier architektonicznych.

Park

Wejście do parku jest możliwe z parkingu dla niepełnosprawnych przy ul. Arciszewskiego 1 lub z ogólnodostępnego parkingu przy drodze wojewódzkiej 431. Park jest ogólnodostępny. Można się po nim poruszać wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi (bez utrudnień architektonicznych). Na teren parku można wejść z psem asystującym.

Przy wejściu do parku od strony drogi 431 znajduje się plan z zaznaczonymi drogami ułatwiającymi poruszanie się po rezydencji osób niepełnosprawnych ruchowo.

Brak tłumacza języka migowego. Dla gości z dysfunkcją słuchu oferujemy opisy w języku polskim, angielskim i niemieckim, które są dostępne w pałacu, galerii obrazów i powozowni.

Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Wejście do muzeum dla osób niepełnosprawnych oraz przemieszczanie się po kondygnacjach jest utrudnione (schody, brak windy).

Park jest ogólnodostępny. Można się po nim poruszać wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi (bez utrudnień architektonicznych). Na teren parku można wejść z psem asystującym.

Miejsca parkingowe znajdują się na wprost wejścia na teren obiektu.

Brak tłumacza języka migowego.

Muzeum Zamek w Gołuchowie Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Gołuchów, ul. Działyńskich 1

Wejście do zamku dla osób niepełnosprawnych prowadzi przez park i bramę główną muzeum.

Park jest ogólnodostępny. Można się po nim poruszać wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi (bez utrudnień architektonicznych). Na teren parku można wejść z psem asystującym.

Dostępna jest ekspozycja na parterze, przemieszczanie się na piętro jest utrudnione (schody, brak windy).

Miejsca parkingowe znajdują się w odległości 250 m od wejścia do zamku.

Brak tłumacza języka migowego.